Do lepszego funkcjonowania serwisu wykorzystujemy pliki cookie. Jeżeli zgadzasz się na to kliknij przycisk "Akceptuję". Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz opuścić stronę lub dostosować swój wybór.


ustawienia

Polityka prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje za pośrednictwem przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na gromadzenie danych z niektórych rodzajów usług. Jednak odmowa zezwolenia na te usługi może wpłynąć na odbiór strony.

  • Statystyki Google Analytics
    Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
    WYMAGANE
  • Facebook Pixel
    Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
    WYMAGANE

L

Łączność publiczna

Łączność publiczna - należy przez to rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjn...

czytaj

Ład przestrzenny

Ład przestrzenny - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowany...

czytaj

Las

Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzew...

czytaj

Lokal

Lokal - rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 24 czerw...

czytaj

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy - należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mi...

czytaj

LTV

LTV - (ang. loan to value) jest to stosunek kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. LTV jest współczy...

czytaj

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.